مقابله با دشمنان اسلام در قرآن

"وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمينَ"           

                                                                                                            سوره بقره آیه 193
"با آنان (دشمنان اسلام وکافران) بجنگيد تا ديگر فتنه‏اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست."

مقابله به مثل
 سال هاست دشمنان قسم خورده اسلام وانقلاب اسلامی ایران با تهدید وتحریم علاوه بر سایر شیوه ها با اسلام و مردم ایران مبارزه می کنند؛ ولی امکان مقابله به مثل به دلایل داخلی کشور وجود نداشته است.ولی اکنون کشور ایران در اوج اقتدار وامنیت کامل ودر حال پیشرفت های علمی در عرصه های متعدد و اقتصادی با رهبری ولایت فقیه ومردمی پادر رکاب وگوش به فرمان رهبری فرزانه ودشمن شکن؛قراردارد؛ لذا؛ وقت آن رسیده است تا در اقدام انقلابی مقابله به مثل پاسخ تهدیدها وتحریم ها؛ با تحریم نفت ایران به رأی دهندگان به   تحریم نفت ایران؛داده شود.  

اکنون مردم ایران می گویند ما را  تحریم کنید تا استعدادهای نهفته مان بازهم شکوفا تر شود.

مردم ایران می گویند ما را تحریم کنید تا جهش های علمی واقتصادی و... انجام دهیم.

مردم ایران می گویند یک نفر از دانشمندان مارا بکشید؛ صدها دانشمند جایگزین می کنیم.

دشمنان اسلام مردمی را از تحریم می ترسانند؛که "هیهات من الذلة" را ازسالار شهیدان آموخته وقرن ها ثابت کرده زیر بار هیچ ظلم وزوری نمی رود. مردم ایران طی قرن ها ثابت کرده است؛ فقط از مرجعیّت دینی اطاعت وتبعیّت می کند؛ ودراین مسیر از هیچ نوع تبعاتی نمی ترسد و تا پای شهادت حافظ اسلام بوده وهست.

پس؛ مردم ایران تهدید وتحریم را جز یاوه گویی دشمنان اسلام تلقی نکرده وصرفا هراس آنها از اوج گیری وگسترش اسلام خواهی وقدرت مسلمانان در جهان ودچاربحران وضعف شدید می داند.الگوگیری بسیاری از کشورهای عربی و...از انقلاب ایران مؤید همین است.  

مردم ایران خستگی ناپذیر وشکست ناپذیراست؛چون مورد عنایت خدا واهل بیت علیه السلام قرار دارد. مردم ایران فقط به خدا وقرآن واهل بیت علیهم السلام تکیه دارند ودشمنان اسلام نمی فهمند.

برچسب ها: تحریم -اسلام- ایران-سالار شهیدان-